Zastępstwa w dniu 2018-03-16 - 2018-03-19
Krzysztof Grzywiński / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 3 d - Religia, s.104 P. Łabenda za ostatnią lekcję
4 1 b(1) - Religia, s.105 A. Czapiewski matem.
5 3 b - Religia, s.210 K. Chabasiński geogr.
6 3 ag - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 d(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 2 d(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Joanna Kolan / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 d(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 1 d - Wiedza o kulturze, s.106 B. Myszkowska j. polski
4 3 d - Język polski rozszerzony, s.208 K. Jędrzejczyk zadaje T. Uklejewska
5 3 d - Język polski, s.110 M. Cabaj hist.
6 1 d - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Beata Leszczyńska / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 b(2) - Język angielski, s.212 A. Domańska chemia cała klasa
4 2 b(2) - Język angielski, s.35 G. Wilczyńska złączenie grup
5 2 b(1) - Język angielski, s.35 G. Wilczyńska złączenie grup
6 1 c(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 3 ag(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Anna Stachowiak / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 b - Uczniowie przychodzą później    
2 1 b - Uczniowie przychodzą później    
3 1 a - Język polski, s.205 T. Uklejewska biol.
4 1 a - Język polski, s.205 T. Uklejewska biol.
5 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
6 2 c - Uczniowie zwolnieni do domu    
       
Wojciech Śmielecki / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
5 1 b - Historia, s.101 M. Zenelt biol.
6 1 a - Historia, s.210 K. Chabasiński za ostatnią lekcję
       
Marika Tokarska / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 a(2) - Język angielski, s.107 E. Niewiadomska j. ang.
3 1 b(1) - Zastępstwo   chemia cała klasa
       
Sławomir Wandycz / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 d(1) - Język angielski rozszerzony, s.110 G. Wilczyńska j. ang. cała klasa
4 2 d(1) - Język angielski rozszerzony, s.110 K. Grabowski cała klasa zadaje D. Matczak
       
Joanna Zalewska / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 a(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 c(2) - Język angielski rozszerzony, s.110 G. Wilczyńska złączenie grup
       
Iwona Ziębicka / 2018-03-16 piątek
lekcja opis zastępca uwagi
3 2 d(2) - Zastępstwo   j. ang. cała klasa
4 2 d(2) - Zastępstwo   cała klasa zadaje D. Matczak
       
Katarzyna Jędrzejczyk / 2018-03-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
1 1 d(1) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 b(1) - Uczniowie przychodzą później    
3 3 b(1) - Język francuski, s.208 J. Zalewska j. ang.
4 2 c(1) - Język francuski, s.110 I. Ziębicka j. ang.
5 1 b(1) - Język francuski, s.208 G. Wilczyńska j. ang.
       
Anna Stachowiak / 2018-03-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 b - Język polski, s.108 J. Kolan j. polski
3 1 a - Język polski, s.204 J. Piszcz j. polski
4 1 a - Wiedza o kulturze, s.111 D. Podlaszewska fizyka
5 3 a - Język polski, s.108 J. Kolan j. polski
       
Andrzej Stosik / 2018-03-19 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 ag(2) - Wychowanie fizyczne, s.5 B. Leszczyńska j. ang.
6 Wychowanie fizyczne - basen - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 a(1) - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 Wychowanie fizyczne - basen - Uczniowie zwolnieni do domu    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN